М.Шокиров KHOREZMSCIENCE.UZ

THE ORIGINS OF HISTORIOGRAPHY AS AN ART FORM AND A SUBJECT OF PHILOSOPHICAL THOUGHT IN ANCIENT GREECE

Авторы

  • mubin shokirov buxdupi

Ключевые слова:

tarixiylik, qiziqarli tarix, fojeviy tarix, mo’jiza, qissaxonlik, so’z san’ati.

Аннотация

Ushbu maqolada tarixiy tafakkur, uning o’ziga xos xususiyatlari
o’rganilgan. Shuningdek, Qadimgi Yunon mutafakkirlarining tarixnavislik
masalalariga munosabatlari va tarixiy jarayonini bayon etishning o’ziga xos uslublari
ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan.

Загрузки

Опубликован

2022-07-06