MUSIQA MADANIYATI DARSLARIDA STILIZATSIYA USLUBINI TURLI USULLARDA QOʻLLASHNING MAZMUNI

Maqolada musiqa madaniyati darslarida stilizatsiya uslubini turli usullarda qoʻllashning mazmuni, rus kompozitorlarning ijodlarida stilizatsiya uslubini kiritish, oʻquvchilarning ushbu faoliyatda qiziqishlarini yanada oshirishda kerakli asarlarni tanlash muhimligi haqida fikrlar bayon qilingan

Авторы

  • Jo'rabek Yarashev BuxDUPI

Ключевые слова:

pedagog, musiqa, ta’lim, stilizatsiya, uslub, mahorat, oʻqituvchi

Аннотация

Maqolada musiqa madaniyati darslarida stilizatsiya uslubini turli usullarda qoʻllashning mazmuni, rus
kompozitorlarning ijodlarida stilizatsiya uslubini kiritish, oʻquvchilarning ushbu faoliyatda qiziqishlarini
yanada oshirishda kerakli asarlarni tanlash muhimligi haqida fikrlar bayon qilingan

Загрузки

Опубликован

2022-07-06