Ta'lim jarayonida interaktiv infografikalardan foydalanish

Авторы

  • Ibrat Sadullayev BuxDUPI

Аннотация

Ushbu maqolada infografikani yaratish, ulardan ta’lim tizimida foydalanish bo‘yicha nazariy maTumotlar va tavsiyalar berilgan

Загрузки

Опубликован

2022-10-13