Boshlang'ich ta'limda PHET interaktiv simulatorlardan foydalangan holda dars samaradorligini oshirish

Авторы

  • Ibrat Sadullayev BuxDUPI

Аннотация

Maqolada PhET inlerakliv simulator va ulardan boshlang'ich sinf matematika darslarida foydalanish samarasi xususidafikr yuritilgan

Загрузки

Опубликован

2022-10-13