SIRTQI TA`LIMDA TALABALARNING O`ZLASHTIRISH MONITORINGINI OLIB BORISH

Авторы

  • Ibrat Sadullayev BuxDUPI

Аннотация

Ushbu maqolada sirtqi ta`lim dars jarayonida talabalarning mustaqil ta`lim mashg`ulotlarini monitoring qilish, testlar orqali bilimini va keyingi mashg'ulotlarga tayyorgarligini nazorat qilish hamda natijalar asosida joriy hisobotini shakllantirish imkoniyati haqida fikr yuritiladi. Shuningdek, maqolada elektron ta`lim tizimida mobil vositalardan QR kodlari yordamida foydalanish, Plickers texnologiyasining imkoniyatlari va dars jarayonida qo`llash samaradorligini ko'rib chiqiladi.

Загрузки

Опубликован

2022-12-19