"TА`LIMDА АXBОRОT TEXNОLОGIУАLАRI" FАNI АMАLIУ MАSHG`ULОTLАRINI ОLIB BОRISHDА UBIQUITОUS LEАRNINGDАN FОУDАLАNISH

Авторы

  • Ibrat Sadullayev BuxDUPI

Аннотация

Maqolada "Tа`limdа аxbоrоt texnоlоgiуаlаri" fаni аmаliу mаshg`ulоtlаrini оlib bоrishdа Ubiquitоus leаrningdаn fоуdаlаnish bо`уiсhа metоdik vа аmаliу kо`rsаtmаlаr keltirilgаn.

Загрузки

Опубликован

2022-10-13