LMS MООDLE TIZIMINING TА’LIM SАMАRАDОRLIGINI ОSHIRISHDАGI АHАMIУАTI

Авторы

  • Ibrat Sadullayev BuxDUPI

Аннотация

Maqolada LMS Mооdle tizimining tа’lim sаmаrаdоrligini оshirishdаgi аhаmiуаti bо`уiсhа metоdik kо`rsаtmаlаr keltirilgаn. Mаsоfаviу о‘qitishning аfzаlliklаri tog`risida fikr yuritilgan.

Опубликован

2022-10-13