TA'LIMDA SMART TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH

Авторы

  • Ibrat Sadullayev BuxDUPI

Аннотация

Kompyuter imkoniyatlarining juda tez rivojlanishi barcha sohalarda AKTdan keng foydalanilishiga olib kelmoqda. Jumladan, ta’lim tizimini takomillashtirish va inson kapitalini rivojlantirish maqsadida O‘zbekiston respublikasi Prezidentining 2019-2021-yillarda O‘zbekiston respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risidagi PF- 5544 sonli Farmonida O‘quv-tarbiya jarayoniga yangi ta’lim dasturlarini, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va SMART- texnologiyalami joriy etish orqali ta’lim muassasalarida o‘qitish sifatini yanada yaxshilash (elektron modullar tashkil etish va masofaviy o‘qitishni joriy etish) vazifalari belgilab berilgan.

Опубликован

2022-10-12