Oqava suvlar va ularni tozalash usullari

Авторы

  • Behruz Husenov Buxdupi

Ключевые слова:

filtrlash, tindirish, to‘rlardan o‘tkazish, suzgichlar, tindirgichlar, sentrifugalash, flotatsiya, sorbsiya, neytrallash, elektrokoagulyatsiya, ion almashinish.

Аннотация

Insoniyatning tobora ko'payib borayotgan ehtijlarini qondirish rnaqsadida, qurilayotgan sanoat korxonalari va ulardan chiqayotgan oqavaning tabiatga yetkazadigan zararini kamaytirish maqsadida, oqava tozalash inshootlarining ish quvvatini oshirish va tozalangan oqava suv sifatini tabiatga zarar yetkazmaydigan darajaga olib chiqish, bugungi kunning favqulotda muhim masalalaridan biridir.

Загрузки

Опубликован

2022-11-15