Protoplastning kimyoviy tarkibi va fizikaviy xususiyatlari

Авторы

  • Behruz Husenov Buxdupi
  • Charos Jalilova
  • Nodira Jamolova

Ключевые слова:

Oqsil, protein, glikoproteid, fermentlar, gidrolitik desmolitik, A. I. Oparin, A. J. Kursanov, B. A. Rubin, nuklein, suvdan qoʻrquvchi, fruktoza, saxaroza, DNK (dezoksiribonuklein), RNK (ribonuklein)

Аннотация

Protoplastlar - bu hujayra devorlari olib tashlangan o'simliklar, bakteriyalar va zamburug'lar hujayralari . Ularda hujayra devori yo'qligi sababli ular plazmalemma bilan o'ralgan. Protoplastlar turli maqsadlar uchun ishlatiladi, ular o'simliklarni ko'paytirish, somaklonal xilma -xillik va membrana biologiyasini o'z ichiga oladi. Protoplastning kimyoviy tarkibiga: oqsillar, nukleinlar, lipidlar, uglevodlar, mineral moddalar va suv kiradi.

Загрузки

Опубликован

2022-11-15