Uzluksiz ta'lim

Maktabgacha ta'limda STEAM texnologiyasini modullar asosida qo'llash usullari

Авторы

  • Zarina Ashurova BuxduPI

Ключевые слова:

STEAM, STREAM, STEM, TAMOYIL, MODUL

Аннотация

Maqolada STEAM texnologiyasining mohiyati, STEAM texnologiyasining maktabgacha ta'limga kirib kelishi, didaktik mexanizmi va tamoyillari, modullari, STEAM modullarining maktabgacha ta'lim tashkilotlarida qo'llanilish metodikasi berilgan.

Загрузки

Опубликован

2022-12-19