ХОЖА АҲРОР ВАЛИЙНИНГ БОРЛИҚ ҲАҚИДАГИ ФАЛСАФИЙ ҒОЯЛАРИ Рахматова Х.Х. ф.ф.н., доц. – БДПИ, Ўзбекистон Марказий Осиё ХIV-ХV асрларда маданий юксалиш – Уйғониш даврини ў

Рахматова Х.Х. ф.ф.н., доц. – БДПИ

Авторы

  • Рахматова Холидахон BuxDUPI

Ключевые слова:

Хожа Аҳрор Валий,  “Фақароту-л-орифийн”, ваҳдати вужуд, борлиқ,

Аннотация

Мақолада XV асрда яшаб фаолият кўрсатган Нақшбандия таълимотининг вакили Хожа Аҳрор Валийнинг борлиқ ҳақидаги фикрлари фалсафий нуқтаи назардан таҳлил қилинган. Мутасаввифнинг  “Фақароту-л-орифийн” асарида ваҳдат-ул-вужудга доир фикр мулоҳазалари   вахдати вужуд таълимоти билан ҳамоҳанглиги ёритилган.

 

Загрузки

Опубликован

2022-12-22