TAKSIS SEMANTIKASI VA UNING IFODALANISH VOSITALARI

Авторы

  • Zakira Saidova Institut
  • Zakira Saidova

Аннотация

Taksisni funksional-semantik kategoriya (FSK) sifatida ko'rib
chiqamiz, bunda turli vositalar orqali bir vaqtning o'zida ikki yoki undan ortiq hodisalar
o'rtasidagi xronologik munosabatlarni ifodalashini o’z ichiga qamrab olishini kuzatamiz.

Загрузки

Опубликован

2022-12-22