НамДУ ОАК Oliy ta'lim tizimida boshqaruv xodimlari va professor-o'qituvchilar faoliyati samaradorligini baholash (KPI) tizimini joriy etish masalalari)

Barotova Marifat Barotovna

Авторы

  • Marifat Barotova BuxDUPI

Ключевые слова:

KPI, oliy ta’lim, BKM, jahon mehnat bozori, globallashuv, kadr, ko‘rsatkich, natija

Аннотация

Ushbu maqolada oliy ta’lim tizimida nisbatan yangi va dolzarb bo‘lgan KPI (key performance indicators) mohiyati va uning muassasalar nufuzi va rivojidagi tutadigan o‘rni hamda uni yaratish va joriy qilish to‘g‘risidagi ayrim tahlillar asosida fikr-mulohazalar izohlangan.

Загрузки

Опубликован

2022-12-26