ZAMONAVIY TA’LIM TIZIMIDA BLENDED LEARNING TEXNOLOGIYASI

Авторы

  • Moxira Sobirova Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

Ключевые слова:

Blended learning, an’anaviy ta’lim, elektron ta’lim, masofaviy ta’lim

Аннотация

Aralash ta’lim –bu an’anaviy va elektron ta’lim texnologiyalarini  birlashtirish asosida o‘quv jarayonini tashkil etish texnologiyasi bo‘lib, AKT hamda zamonaviy o‘quv vositalaridan foydalanish imkonini beradi. Ushbu maqolada aralash ta’lim texnologiyasi, an’anaviy ta’limda elektron vositalarni jalb qilgan holda integratsiyalashgan modelga o‘tish haqida so‘z boradi.

Загрузки

Опубликован

2023-01-05