O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDIDA UCHROVCHI BALIQXO‘R QUSHLAR

Авторы

  • Behruz Husenov Buxdupi
  • Muzaffar Ibodullayev
  • Diyorbek Karimov
  • Tojibar Boqiyeva

Ключевые слова:

To‘dako‘l, marshrurt, antropogen, suv ombori, kanal, Ramsar, Quyimozor, sanoat, O‘zbekiston, Orol, jo‘ja, tuxum, biotsenoz, kuzatish, suvoldi, Sho‘rko‘l, ekologik, ornitologiya, Amudaryo, Zarafshon.

Аннотация

To‘dako‘l suv omboridagi baliqxo‘r qushlarning tarqalishi, soni,

bioekologik xususiyatlari, antropogen omillarning ta’siri o‘rganilgan. Noyob

baliqxo‘r qush turlarni muhofaza qilish, ularning sonini boshqarish va muhofaza

qilish bo‘yicha chora-tadbirlar ishlab chiqilgan.

 

Загрузки

Опубликован

2023-01-24