Масофавий таълим- бўлажак бошланғич синф ўқитувчисининг методик тайёргарлигини ривожлантирувчи дидактик-интеграцион восита сифатида

МУҒАЛЛИМ ҲӘМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Авторы

  • Mohinur Saidova BuxDUPI

Ключевые слова:

масофавий таълим, Xалқаро тажрибалар, бошланғич синф фанлари, фан дастурлари, замон талабига мослик, миллий дастур, ўқитиш методлари.

Аннотация

Бугунги кунга келиб, таълим барқарор тараққиётни таъминловчи асосий омил
сифатида эътироф этилиб, 2030 йилгача белгиланган халқаро таълим концепция-
сида “бутун ҳаёт давомида сифатли таълим олишга имконият яратиш” долзарб
вазифа сифатида белгиланди. Бу таълим тизимида педагоглар, жумладан, бўлажак
бошланғич синф ўқитувчиларнинг касбий фаолиятида методик тайёргарлик дара-
жасини ошириш, ижодий тафаккурини ривожлантиришга йўналтирилган техноло-
гиялардан фойдаланиш имкониятини кенгайтирди

Загрузки

Опубликован

2023-01-27