BO‘LAJAK O‘QITUVCHINING ASOSIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH

Авторы

  • IXTIYOR XOLIQOV BuxDUPI

Ключевые слова:

kompetentlik, kompetensiya, kasb, munosabat, o‘qituvchi

Аннотация

Ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarning asosiy kompetensiyalari, shuningdek, ularning ta’lim
faoliyatiga ta’siri, o‘quvchilarning o‘z kasbiga bo‘lgan munosabati ochib berilgan. "Kompetensiya"
tushunchasining asosiy elementlari tavsifi, ushbu masala bo‘yicha xorijiy va mahalliy ishlarga sharh berib
o‘tilgan.

Загрузки

Опубликован

2023-01-28