Harbiy mahoratning yosh kadrlar tarbiyasidagi o‘rni va roli

Авторы

  • фуркат Жумаев Бухдпи

Аннотация

Ushbu maqolada Qurolli Kuchlar jangovar shayligini oshirishda shaxsiy tarkib faoliyatining samaradorligi,
kasbiy mahoratining takomillashuvi har bir harbiy xizmatchining o‘z ustida ishlashi, o‘z o‘zini rivojlantirishi,
takomillashtirib borishi bilan bog‘liq jarayonlar haqida fikr yuritilgan.

Загрузки

Опубликован

2023-01-28