Bоshlаng’ich sinflаrdа yozuv vа husniхаt dаrslаrini tаshkil qilish

Авторы

  • Habiba Jumayeva Buxoro davlat universiteti

Аннотация

Maqolada boshlang’ich sinf o’quvchilarida yozuv malakalarini shakllantirish va husnixat darslarini tashkil metodikasi haqida fikr yuritilgan.

Загрузки

Опубликован

2023-04-12