Didaktik asarlarda ma'naviyatli shaxsni tarbiyalash mohiyati

Авторы

  • gulchehra izbullayeva Педагогический институт Бухарского Государственного Университета

Ключевые слова:

ma’naviyat, badan tarbiyasi, nafs tarbiyasi, axloq tarbiyasi, komil inson

Аннотация

Ushbu maqolada XII asr oxiri – XIV asrning birinchi yarmida yashab o’tgan Markaziy Osiyo mutafakkirilarning didaktik asarlarida va unda ma’naviy tarbiya mazmuni bayon qilingan. Didaktik asarlarda ma’naviyatli shaxsni tarbiyalash konsepsiyasi didaktik asarlardagi shaxsning shakllanishi va tuzilishi, shaxs fazilatlari va illatlari, shaxs shakllanishida miqdor va sifat o‘zgarishlar, ma’naviyatga erishish yo‘lidagi ta’limot, shaxsning ma’naviy-axloqiy ko‘rinishi, ma’naviy-axloqiy tarbiyani yuksaltiruvchi omillar, ustoz va shogird munosabatlari, ta’lim va tarbiya metodlari tasnifi, ma’naviy-axloqiy tarbiya mezonlari, omillari hamda shaxsning ma’naviy-axloqiy shakllanganlik darajasi sifatida tasniflangan.

Загрузки

Опубликован

2023-10-04