KOMPLEKS O’ZGARUVCHILI FUNKSIYALARNING INTEGRALINI

Авторы

  • Abdullayev Sarvar Anvar o'g'li O'qituvchi

Ключевые слова:

To’g’rilanuvchi chiziq, uzluksiz funksiya, silliq chiziq, soha, Jordan chiziqlari, golomorf.

Аннотация

Bu ish asosan kompleks o’zgaruvchili funksiyalarni integrallashni
o’rganishdan iborat bo’lib, dastlab kompleks o’zgaruvchili funksiya integrali
tushunchasiga tariflar berilgan va ushbu tariflarga doir bir nechta misollar ishlab
ko’rsatilgan.

Загрузки

Опубликован

2024-06-07

Выпуск

Раздел

Статьи