maqola 6- SINF “TABIIY FAN” DARSLIGIDA NAMOYISHLI TAJRIBALARNING O‘RNI VA METODIKASI.

6- SINF “TABIIY FAN” DARSLIGIDA NAMOYISHLI TAJRIBALARNING O‘RNI VA METODIKASI.

Авторы

  • O'tkirjon Mustafoyev buxdpi

Ключевые слова:

maktab fizika kursi, tabiiy fan, eksperiment, tajriba, umumiy o'rta ta'lim, namoyishli tajriba

Аннотация

Dunyoda fan rivojlangan sari yangidan – yangi zamonga mos fanlarda rivojlanib
bormoqda. Shu turkumga kiruvchi fanlardan biri “Sciense” ya’ni “Tabiiy” fan
hisoblanadi. Ushbu maqolada umumiy o’rta ta’lim maktab 6 – sinf “Tabiiy fan”
darsligida namoyishli tajribalarning o’rni va o’quv jarayoniga ta’siri haqida namoyishli
tajribalarning o’quvchilar hayotidagi ahamiyati ularning dunyoqarashini o’stirishi
haqida so’z boradi.

Загрузки

Опубликован

2024-06-07

Выпуск

Раздел

Статьи