XORIJIY TILLARNI O‘QITISHDA MULTIMEDIA RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

Авторы

  • Gulshan Xamdamova Buxoro davlat pedagogika instituti

Ключевые слова:

integratsiya, innovatsion texnologiya, multimedia resurslari, interaktiv, onlayn platforma.

Аннотация

O‘zaro bog‘langan bugungi dunyoda bir nechta tillarda
muloqot qilish qobiliyati bebaho mahorat bo‘lib, u yangi imkoniyatlarni
ochib beradi va madaniy tafovutlarni bartaraf etadi. Ushbu maqolada
xorijiy tillarni o‘rgatishda zamonaviy innovatsion texnologiyalarning
ahamiyati va ular orqali talabalarga til o‘rgatishning samaradorligini
oshirish haqida so‘z boradi. Til o‘qitishda innovatsion ta’lim
texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklarini anglab yetsak, biz uni
ta'lim muassasalariga integratsiya qilish zarurligini yaxshiroq
tushunishamiz.

Загрузки

Опубликован

2024-06-08

Выпуск

Раздел

Статьи