MATEMATIKA DARSLARIDA EKUB VA EKUKLARNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИИ

Авторы

  • Anvarjon Rashidov BuxDPI

Ключевые слова:

простое число, комплексное число, факторизация, EKUB, EKUK,понятия в заимных простых чисел.

Аннотация

Mazkur ishda ta’lim tizimidagi “Zinama-zina”,“Ha yo‘q”, “Shulte jadvali”, “Bo‘laklarni birlashtiring” metodlaridan foydalangan holda o‘quv mashg‘ulotlari samaradorligini oshirish haqida ma’lumotlar keltirib o‘tilgan. O‘quv mashg‘ulotlari jarayonida o‘quvchilarni bilimlarini baholashda o‘quvchilarda shakllantiradigan tayanch kompetensiyalar bo‘yicha baholash uslubini joriy qilish, shu jumladan, axborotlashtirish sharoitida o‘quvchilarni ijodiy fikrlashini rivojlantirish metodlari haqida batafsil ma’lumot berilgan. 

Загрузки

Опубликован

2024-06-08

Выпуск

Раздел

Статьи