MATEMATIK ANALIZ FANINI O`QITISHDA INTERFAOL METODLAR: “KEYS-STADI” METODI

Авторы

  • Anvarjon Rashidov BuxDPI

Ключевые слова:

“Keys-stadi”

Аннотация

Mazkur ishda Matematika ta’limini hayot bilan bog’lashni, talabalarning fikrlash qobiliyatini o‘stirish, o`qitish samaradorligini oshirish uchun ta`lim metodlaridan biri “Keys-stadi” metodi haqida so‘z yuritilgan, unga doir misollar keltirilgan va matematika faniga oid keys turlari haqida so‘z yuritilgan.

Загрузки

Опубликован

2024-06-08

Выпуск

Раздел

Статьи